ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลออนไลน์* จำเป็นต้องกรอก
  บุคคลธรรมดา นิติบุคคล *
คำนำหน้าชื่อ :

ชื่อบริษัท :

เบอร์แฟ็กซ์ :
*
ชื่อ-สกุล :
ชื่อผู้ติดต่อ :

เบอรโทรสำนักงาน :
*
โทรศัพท์มือถือ : * Email : *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่บริษัท
เลขที่่
*
ถนน :
จังหวัด :
*
เขต/อำเภอ :
*
แขวง/ตำบล :
*
รหัสไปรษณีย์ :
       
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ตามบริษัท
ที่อยู่อื่น
เลขที่่
ถนน :
จังหวัด :
เขต/อำเภอ :
แขวง/ตำบล :
รหัสไปรษณีย์ :
       
เคยเข้าร่วมประมูลกับ สากลการประมูล หรือไม่: ไม่เคย เคย
กรณีที่ติดต่อท่านไม่ได้ ให้ติดต่อกับ คุณ: 
โทรศัพท์มือถือ :
แนบเอกสาร :
ไฟล์ .jpg, .png, .gif, .pdf 
  อับโหลดไฟล์เอกสารประกอบการลงทะเบียน ไฟล์ขนาดไม่เกิน 4 MB 
  (สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, หนังสือมอบอำนาจ และหรือ อื่นๆ)
Loading...
พิมพ์อักขระ ตามที่คุณเห็นในภาพ
*
ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว